NRVT

Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs.

De taxateur van Bakker Vastgoed Waardering staat geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Het NRVT kent haar eigen tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De geregistreerde Registertaxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS.

European Valuation Standards (EVS)

Het EVS voorziet in Europese standaarden op het gebied van onroerend goed, additionele hulp en technische informatie. Ondernemingsbestuur en ethische overwegingen zijn meegenomen in de standaard. Op deze manier wordt een taxatie verricht en getekend door een gekwalificeerde professional wiens ervaring, kwalificatie en ethisch gedrag geschikt is voor de opdracht.

International Valuation Standards (IVS)

De International Valuation Standards (IVS) zijn internationale richtlijnen voor de waardebepaling en taxatie van onroerend goed. De International Valuation Standards worden regelmatig herzien en geactualiseerd door de IVSC, de International Valuation Standards Committee. Uniforme IVS-richtlijnen en vaste kaders, normen en rekenmodellen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op of bel Maurice Bakker: 0624240583