Algemeen

Hier komt nog tekst….

Bij de taxatie van uw vastgoed is het belangrijk dat de uitkomst betrouwbaar is. U wilt de zekerheid hebben dat uw vastgoed op waarde is getaxeerd. U zoekt daarvoor een vakbekwaam taxateur. Als een taxateur ingeschreven staat bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (zie nrvt.nl) en werkt met het taxatie instrumentarium van het Taxatie Management Instituut (zie taxatiemanagementinstituut.nl), dan bezit een taxateur de kwalificaties om iedere opdrachtgever binnen financiële instellingen, overheid en accountants van een gefundeerde taxatie te voorzien. De taxateur voldoet daarbij aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

European Valuation Standards (EVS)

Het EVS voorziet in Europese standaarden op het gebied van onroerend goed, additionele hulp en technische informatie. Ondernemingsbestuur en ethische overwegingen zijn meegenomen in de standaard. Op deze manier wordt een taxatie verricht en getekend door een gekwalificeerde professional wiens ervaring, kwalificatie en ethisch gedrag geschikt is voor de opdracht.

International Valuation Standards (IVS)

De International Valuation Standards (IVS) zijn internationale richtlijnen voor de waardebepaling en taxatie van onroerend goed. De International Valuation Standards worden regelmatig herzien en geactualiseerd door de IVSC, de International Valuation Standards Committee. Uniforme IVS-richtlijnen en vaste kaders, normen en rekenmodellen.

NRVT

De taxateur van Bakker Vastgoed Waardering staat geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

TMI

De taxateur van Bakker Vastgoed Waardering werkt volgens de richtlijn TMI.

ASRE

De taxateur van Bakker Vastgoed Waardering werkt volgens de richtlijn TMI.